با دقت بخوانید و هرگز یک قانون را زیر پا نگذارید.
⚠️ اگر کلیدهای خصوصی خود را برای کسی فاش کردید، فرض کنید تمام وجوه شما به سرقت رفته است.
⚠️ اگر عبارت اصلی خود را برای کسی فاش کردید، فرض کنید تمام دارایی شما به سرقت رفته است.
⚠️ اگر رمز کیف پول خود را برای کسی فاش کردید، فرض کنید تمام وجوه شما به سرقت رفته است.
⚠️ اگر کیف پول خود را به هر وب سایت یا برنامه شخص ثالثی متصل کنید، ممکن است وجوه شما به سرقت رود.
⚠️ هنگام استفاده از وب سایت/اپلیکیشن، مطمئن شوید که رسمی است و دامنه به درستی نوشته شده است.
⚠️ همیشه از آدرس های قرارداد استفاده کنید، نه از نام توکن ها، تا از جعلی ها و تقلب ها جلوگیری کنید.
⚠️ به شبکه های اجتماعی تکیه نکنید. اگر چنین می کنید، لطفاً از خطرات زیر آگاه باشید.
⚠️ آگاه باشید، مردم هویت می دزدند، اکانت های جعلی میسازند و فریب می دهند.
⚠️ هرگز به هر دلیلی اطلاعات حساسی را برای کسی فاش نکنید.
⚠️ هرگز سخنان / پیام ها / پست های دیگران را به عنوان توصیه مالی در نظر نگیرید.
⚠️ همیشه تحقیقات خود را انجام دهید (DYOR). مسوولیت اعمال خود را بپذیرید.
⚠️ تمام زمانی را که نیاز دارید برای انجام تحقیقات خود اختصاص دهید. اجازه نده کسی تو را به عجله بندازد.
⚠️ اگر کسی از شما خواست که از وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های شخص ثالث استفاده کنید یا توکن ارسال کنید، مواظب باشید.
⚠️ ارزهای دیجیتال را باید یک فناوری جدید در نظر گرفت.
⚠️رمزارزها (ارزدیجیتال) دارای ریسک بسیار زیاد، از دست دادن کل توکن ها یا ارزش آنها ممکن هستند.
⚠️ هیچ تضمینی وجود ندارد، فناوری یا کد برای همیشه – یا اصلاً کار خواهد کرد.
⚠️ این پروژه به شدت پر ریسک است و با توجه به اینکه تازه به بازار عرضه میشود هم پتانسیل بالای دارد هم ریسک بالای دارد. پس توجه داشته باشید فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید.
⚠️ برای به حداقل رساندن خطرات، ۲۵ قانون سرمایه گذاری جیم کرامر را بخوانید

⚠️ جدا از استفاده از عملکردهای قراردادهای هوشمند به طور مستقیم یا از طریق کاوشگر بلاک چین، قراردادهای هوشمند ممکن است از طریق “وب سایت اصلی” استفاده شوند، اما عملکرد و در دسترس بودن آن – اگرچه به خوبی طراحی شده و محافظت می شود – نمی تواند تضمین شود و به هیچ وجه تضمین نمی شود. زمان آن را مشخص می کند.