تقویم رمزارزها


رویدادهای مهم ارزهای دیجیتال

تقویم رمزارزها (رویدادهای مهم در حوزه ارزهای دیجیتال) ممکن است تأثیر زیادی بر قیمت و عملکرد این ارزها داشته باشند. اتفاقات مهم ارزدیجیتال  عبارتند از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا، پذیرش واحدهای جدید، همکاری‌های بین رمزارزها، تحولات قانونی، و یا اعلان‌های مهم از طرف توسعه‌دهندگان و تیم‌های پشتیبانی که می تواند تاثیر زیادی روی قیمت و سنتمینت داشته باشد.