عرضه اولیه سکه (ICO)

عرضه اولیه سکه (ICO) نوعی فعالیت برای جمع آوری سرمایه در حوزه ارز دیجیتال و بلاکچین است. ICO را می توان به عنوان یک عرضه اولیه ای (IPO) که از سکه های ارزهای دیجیتال استفاده می کند ، در نظر گرفت. 

استارت آپ ها و شرکت های نوپایی که در پی جذب سرمایه برای ایجاد سکه ، اپلیکیشن یا سرویس های جدیدی هستند ، از ICO برای جذب سرمایه استفاده می کنند. مزیت اصلی ICO این است که واسطه ها را از روند جذب سرمایه حذف می کنند و ارتباط مستقیمی بین شرکت و سرمایه گذاران ایجاد می کنند. علاوه بر این ، منافع هر دو طرف همسو است.

عرضه اولیه سکه یک فرآیند پیچیده است که نیاز به دانش عمیق در زمینه فن آوری ، امور مالی و روند قانونی دارد. ایده اصلی ICO استفاده از سیستم های غیرمتمرکز فناوری بلاکچین در فعالیت های جذب سرمایه است که منافع سهامداران مختلف را همسو می کند.